10 fraser fulla av visdom från Lille prinsen

Här tittar vi närmare på några fraser från Lille prinsen med djupa budskap.
10 fraser fulla av visdom från Lille prinsen
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 12 oktober, 2020

Lille prinsen har inspirerat många män och kvinnor i alla åldrar. Vid första anblicken verkar boken vara en enkel barnbok, men det finns miljoner vuxna runtom i världen som också tycker om detta litterära verk.

Det som är mest intressant med Lille prinsen är de enkla men djupa fraserna. Bokens författare, Antoine de Saint-Exupéry, visste hur man skulle skriva med fantastisk balans. Just därför har boken älskats av flera generationer och kommer med all säkerhet fortsätta göra det.

Det finns fraser från Lille prinsen som förtjänar att vi kommer ihåg dem. I dagens artikel kommer vi att titta på några av dessa fraser. Det finns många fler att njuta av, men den här lilla listan ger dig en uppfattning om bokens genialitet.

Tid, ett viktigt tema i Lille prinsen

Tid är en av de frågor som ofta dyker upp i boken om den lille prinsen. Följande citat tar till exempel upp detta: ”Människor har inte längre tid att lära sig något. De köper allting färdigt i butiker. Men eftersom där inte finnas några vänner, så har inte människor längre några vänner.”

I detta fall kritiserar texten människans tendens att alltid ha bråttom och hur lite tid vi ägnar åt det som verkligen är viktigt. Det är en fras vars budskap upprepar sig i följande: “Det är tiden du har lagt på din ros som gör din ros så betydelsefull.” Detta hänvisar till värdet vi tillför saker genom att ägna tid åt dem.

Förändring

Den lille prinsen säger: “Om man går i en rak linje kan man inte komma så långt.” Här hänvisar karaktären till vikten av att bryta tröghetsbarriären. Förändring och variation gör det möjligt för oss att gå vidare, medan obeständig stagnation håller oss från att utvecklas.

Se det osynliga

Det här är en av de mest citerade fraserna från den klassiska romanen: “Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen.”  Detta pekar på skillnaden mellan att se med sina ögon och att se med sitt hjärta. Hjärtat ser långt bortom vad som är synligt och ger oss tillgång till det som är väsentligt.

Hopp

Majoriteten av boken äger rum i öknen. Symboliskt, i ett obebott och öde landskap. Antoine de Saint-Exupéry bjuder dock in oss att se det i ett annat ljus. Texten löper: “Det som gör öknen så vacker, sa Lille prinsen, är att den gömmer en brunn någonstans.” Med andra ord finns det alltid hopp.

Misstag och brister

En annan fras från Lille prinsen lyder som följer: ”Att döma sig själv är det svåraste som finns, mycket svårare än att döma andra, och klarar du att döma dig själv rätt så är du i sanning en man med äkta vishet.”

Här lägger författaren vikt på svårigheten med att titta på sig själv objektivt. Det är alltid lättare att se misstag och brister hos andra.

Betydelsen av stjärnorna

Många fraser från Lille prinsen påpekar att verkligheten är meningslös i sig själv. Det som ger den mening är varje enskild person och hans eller hennes erfarenheter.

Författaren uttrycker idén vackert i följande fras: ”När du skådar upp mot himlen om natten så kommer du att tycka att alla stjärnor skrattar, därför att jag bor och skrattar på en av dem.”

Bättre att njuta än att resonera

Detta extraordinära verk talar vid upprepade tillfällen om känslighet som en källa till visdom. På ett ställe står det: ”Man borde aldrig lyssna på blommor. Man ska titta på dem och njuta av deras doft.”

Det författaren säger är att om vi fångas alltför mycket av orden hindrar det oss från att njuta av den verkliga kärnan i saker.

Tämja saker

Ordet “tämja” har en mycket speciell betydelse i boken. Som prinsen påpekar betyder det att knyta an till något. Det finns en vacker fras som lyder: “Man lär bara känna det man tämjer. Om du vill ha en vän, så tämj mig!”

För att “tämja” något måste du tillbringa tid med det. Det är den här tiden och den här processen som gör någon speciell.

Gråt lite ibland

Lite på samma tema har den här sista frasen också ett viktigt budskap: ”Den som låter sig tämjas får räkna med tårar”. Vad han menar är att lidande är oundvikligt när man knyter nära band med någon. Det finns ingen relation som inte även medför någon form av smärta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Capestany, E.J. (1982). The Dialectic of the Little Prince. University Press of America, Maryland.
  • de Saint-Exupéry, A. (1943). El principito. Emecé Editores.
  • López Valero, A., Encabo Fernández, E., & Moreno Muñoz, C. (2002). Esencias de un “pequeño príncipe”. Didáctica de la literatura y valores. Didáctica. Lengua y Literatura.
  • Link, D. (2015). INFÂNCIA. Alea : Estudos Neolatinos. https://doi.org/10.1590/1517-106x/172-199
  • Pérez-Muskus, C. I. (2015). El Principito: Claves para educar en la amistad. Estudio a la luz del pensamiento de Rafael Tomás Caldera. https://dadun.unav.edu/handle/10171/39432

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.