Hydramnios eller för mycket fostervatten

Hydramnios eller för mycket fostervatten

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 28 september, 2023

Hydramnios, mer känt som för mycket fostervatten, är en ackumulering av fostervattnet som omger barnet under graviditeten.

Den här vätskan omger och skyddar fostret och har flera viktiga uppgifter. Men när det produceras för mycket kan det leda till problem för mamman och fostret.

Vad orsakar hydramnios?

Även om specialister inte alltid vet orsaken till varför det händer vissa kvinnor finns det enligt forskning faktorer som ökar risken för hydramnios, t.ex.:

 • Flerbördsgraviditeter. Det kan leda till att ett foster har mer fostervatten än det andra.
 • Att mamman har diabetes.
 • Ett stort foster.
 • Neurologiska problem hos fostret, som hydrocephalus eller vattenskalle, vilket kan leda till svårigheter att svälja.
 • Låg fosterhjärtfrekvens.
 • Fosterskador som kan ge problem att svälja, och som ett resultat lämnar mer vätska i livmodern.
 • Inkompatibla blodtyper mellan mor och barn.
illustration av foster i livmodern

Varningstecken och symptom

Kvinnor som lider av hydramnios uppvisar ofta inga symptom, särskilt om tillståndet är milt. Men om det blir allvarligt kan följande symtom uppstå:

 • Svårt att andas
 • Buksmärtor
 • Inflammation i bukväggen eller nedre extremiteterna
 • Sammandragningar i livmodern
 • Kräkningar
 • En mer skinande eller stramare buk, som är större än vad som är normalt under det graviditetsstadiet.

Hur diagnostiseras hydramnios?

Det bästa sättet för en gravid kvinna att få reda på om hon lider av hydramnios är via en ultraljudsmätning.

Det anger en approximation av mängden fostervatten i AFI (amniotic fluid index), som inte får vara större än 25 centimeter under tredje trimestern. Om det är större indikerar detta ett överskott som kan vara farligt för fostret.

Efter att ha gjort ultraljudet för att leta efter missbildningar hos fostret försöker läkaren även identifiera om överskottet av fostervatten beror på genetiska faktorer genom att verifiera om det finns en familjehistoria.

Läkaren kan också ta glukostoleransprov (OGTT), liksom testa för blödningar, anemi och göra serologiska undersökningar på mamman.

Riskfaktorer

Hydramnios kan ha flera allvarliga konsekvenser på graviditeten. Det är därför viktigt att gå på alla kontroller på mödravården.

Följande är möjliga konsekvenser:

 • Blödning efter förlossningen. Allvarlig blodförlust efter att barnet har fötts.
 • Fosterdöd. Hydramnios kan döda barnet efter 20 veckors graviditet.
 • För tidig födsel. Barnet föds innan 37 veckors graviditet.
 • För tidig avlossning av moderkakan. Detta gör att barnet inte längre kan ta emot syre och näringsämnen från mamman genom moderkakan. Det kan även leda till farliga blödningar.
 • Fostret hamnar i en dålig position. Normalt lägger sig fostret med huvudet ner och vänt mot moderns ryggrad, men i fall av hydramnios kan denna position påverkas. Det säkraste förlossningsalternativet i detta fall är ett kejsarsnitt.

Vad är behandlingen?

Om hydramniosen är mild kräver den ingen behandling. Men om en läkare ser indikationer på att fallet är svårt är det viktigt att agera snabbt.

Några av de mest effektiva behandlingarna är fostervattentappning, dvs. att en läkare tappar ut fostervatten, medicinering för att minska hur mycket barnet urinerar eller, i fall där födelsedatumet är nära, inducerad förlossning.

Går det att förebygga?

Det är omöjligt att förebygga hydramnios; det kommer utan förvarning, oavsett om det är på grund av någon anomali, ärftlighet eller andra okända orsaker.

Det enda man riktigt kan göra är att ta hand om sig själv för att minska risken.

Sunda vanor, som håller dig borta från nikotin, och en god, näringsrik kost hjälper dig att hålla en hälsosam vikt. Detta minskar risken för diabetes och ger vitaminer som är viktiga för att fostret ska kunna utvecklas ordentligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Infogen. (2013). Alteraciones del líquido amniótico: Oligohidramnios, polihidramnios. Artículo perteneciente a  Infogen
 • Stanford Children’s Health. Problemas del líquido amniótico/hidramnios/oligohidramnios. Artículo perteneciente a Stanford Children’s Health

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.