Attachment Parenting: Var förberedd på utmaningarna

Attachment Parenting: Var förberedd på utmaningarna
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 03 april, 2019

Även om Attachment Parenting, eller ett nära föräldraskap, inte är något nytt så har konceptet blivit populärt de senaste åren.

Föräldrar som väljer att medvetet använda sig av denna föräldrateknik möter ofta skarp kritik från omgivningen.

Detta beror på att vårt samhälle här i västvärlden värderar produktivitet och oberoende framför allt.

Att välja att uppfostra dina barn enligt anknytningsteorierna innebär att du offrar ditt eget oberoende för att uppfylla dina barns naturliga (och normala) krav.

Svårigheter med Attachment Parenting

Vi lever i ett konkurrensutsatt samhälle där ägodelar och yta är viktigare än lycka. När du väljer Attachment Parenting väljer du att bryta med det här skeva värdesystemet.

Vi vill uppmuntra dig och heja på dig för att du tog det beslutet, men vi vill också ge dig en uppfattning om några av de svårigheter som du sannolikt kommer att möta i framtiden:

Strikta sjukhusprotokoll

Först och främst måste du göra lite efterforskningar om sjukhuset där du planerar att föda din bebis. Fråga särskilt om det stöd de tillhandahåller för ammande mödrar.

Det är viktigt att de respekterar din önskan om att få ha din bebis hos dig så snart den är född.

Dessutom ska sjukhuset låta dig sova i samma rum som din bebis. Den medicinska personalen ska aldrig ge din bebis ersättning utan ditt samtycke.

Med andra ord, sjukhuset ska inte fatta dessa beslut åt dig.

Kort föräldraledighet

Många mammor bestämmer sig för att lämna arbetet för att stanna hemma hos sina barn. Men fler och fler mammor måste återvända till arbetslivet för att försörja sina familjer. Här i Sverige har vi en relativt generös föräldraledighet, men ibland tvingas vi ändå återvända till arbetet tidigare än vi hade önskat.

Tyvärr finns det många hinder som inte tillåter oss att balansera vår tid så som vi skulle vilja.

Mamma pussar bebis

Att lämna ditt barn i någon annans vård är ett mycket svårt beslut att fatta. Men ibland är det det enda alternativet vi har.

Tänk på att ditt barn också känner av frånvaron av dig. När du kommer hem, rusa inte direkt till köket eller tvättstugan. Ägna istället denna tid åt ditt barn för att kompensera för den tid ni var ifrån varandra.

Du tappar förtroende för dina egna förmågor

Du kommer sannolikt att få mycket negativ feedback om hur du uppfostrar ditt barn:

  • Du har inte tillräckligt med bröstmjölk.
  • Du bär din bebis för mycket.
  • Din bebis gråter för att den är bortskämd.
  • Om du fortsätter att låta din bebis samsova med dig, kommer barnet aldrig att bli självständigt.

Vänner, släktingar och främlingar är alla benägna att ge uttryck för sina egna åsikter om vad du borde göra annorlunda. Ibland kan dessa kommentarer göra att du tappar förtroendet för dig själv och dina beslut.

Men tänk efter! Behöver människor verkligen ersättning, nappflaskor, nappar, gungor och lekhagar för att överleva? Eller blev dessa saker helt enkelt skapade för att ersätta det enda som barnet egentligen behöver: Sin mamma?

Om du har problem, leta efter information. Sök hjälp om du behöver det. Följ dina mammainstinkter och du kommer säkert hitta den bästa lösningen på det som stör din bebis.

Dina egna tvivel och osäkerhet

Även när vi lyssnar på våra mammainstinkter och lyckas att behålla vårt självförtroende, är vi alla benägna att tvivla.

Att vara en mamma är ju inte lätt. Det är ett stort ansvar, så det är normalt om du undrar om du gör det rätt.

Samma tvivel hjälper dig att utvärdera dig själv och försöka förbättra vissa områden.

“Ingen är perfekt. Föräldraskap är en skola där lärandet aldrig tar slut.”

Socialt avståndstagande från dina barnuppfostringsmetoder

Även med de bästa avsikter kan andras åsikter vara ganska överväldigande. Vänner och släktingar översvämmar ofta nya mödrar med information och förslag som till slut sänker deras självförtroende.

Lägg inte för stor vikt vid alla dessa röster. Fokusera på att lära känna ditt barn och lära dig att avkoda dess tecken och signaler.

Människor kan påstå att dina föräldratekniker gör ditt barn vekt och svagt. Men sanningen är att Attachment Parenting ger ditt barn den känslomässiga säkerheten som det behöver för att bli en självständig vuxen. Du uppfostrar ett barn med ett hälsosamt självförtroende.

Mor och son

Sår från din egen barndom

Beroende på dina egna erfarenheter från din barndom kan föräldraskapet riva upp tidigare sår som är mycket svåra att gå till mötes. Att bli mamma ger dig en unik möjlighet att upptäcka dig själv och utforska ditt inre barn.

Att läka sina sår, förlåta, och gå vidare. När du uppfostrar ditt barn med respekt och förståelse, ger du också ditt inre barn tillåtelse att accepteras, respekteras och förstås.

“När du väljer vägen mot respekt och icke-våld mot ditt barn, väljer du den välbehövliga förändringen som krävs i vårt samhälle.”

Glöm inte att vara förälder är en daglig inlärningsprocess och att vi alla gör misstag.

Attachment parenting är ett nära föräldraskap med kärlek. Och inget som görs med kärlek kan vara fel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barudy, J., & Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia. Editorial Gedisa.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Mosquera D, Gonzalez, A (2009) Escala de Apego y Patrones Relacionales.
  • Mosquera, D., & González, A. (2013). Del apego temprano a los síntomas del trastorno límite de personalidad. Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, 3(3), 1-33. http://www.psicociencias.com/pdf_noticias/Apego_y_TLP.pdf
  • Shaffer, D. R., & del Barrio Martínez, C. (2002). Desarrollo social y de la personalidad. Madrid: Thomson.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.