15 frågor att ställa när du intervjuar en barnflicka

15 frågor att ställa när du intervjuar en barnflicka
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Den här listan över frågor kan vara en bra guide för dig när du intervjuar en barnflicka eller nanny, och måste bestämma vem som är rätt person att bjuda in i ditt hem för att hjälpa till att ta hand om dina barn.

Den som ser efter dina barn hemma när du inte är där måste vara helt pålitlig. När du anställer en barnflicka, nanny eller au pair måste du välja någon som är kvalificerad, ansvarsfull, väluppfostrad och som kan anpassa sig bra till ditt hem.

Det första du bör fråga efter när du intervjuar en barnflicka är personens kontaktinformation och tillgänglighet. Naturligtvis måste du också veta hur mycket personen tar betalt, och få två eller tre referenser från tidigare jobb.

Intervjua en barnflicka: Vad du bör veta innan du anställer

Erfarenhet

 • Hur länge har du tagit hand om barn? Vilket åldersintervall har du mest erfarenhet av eller känner du dig mest bekväm med?
 • Har du haft andra jobb som har gjort dig mer kompetent och kapabel att vara barnflicka och ta hand om barn?
 • Har du utbildning i första hjälpen? Har du gått kurser eller fått certifikat relaterade till barnomsorg? Skulle du vara villig att gå på en kurs om det behövs?

Även den bästa barnflickan behöver instruktioner. Innan du lämnar ditt barn till någon ska du se till att personen vet det bästa sättet att lugna ditt barn, vad hans favoritleksak är, hur han gillar att sova och var kläderna och andra saker han behöver finns.
–Arlene, Heidi och Sandee Eisenberg–

Barnflicka leker med flicka

Ansvar

 • Hur flexibelt är ditt schema? Hur många barn tror du att du kan ta hand om samtidigt? (Det här är viktigt om du planerar familjebesök eller om du vill få besök från vänner eller dina barns vänner).
 • Vilka är dina favoritaktiviteter att göra med barn? Skulle du vara villig att utarbeta ett schema över övningar och rutiner för de timmar du kommer att ha ansvaret?
 • Finns det någon uppgift eller ansvar som du inte är villig att göra?
 • Skulle du kunna ta korta promenader till närliggande platser i grannskapet? Kan du förbereda snacks och måltider till barnen? Har du några problem med att ta hand om familjens husdjur?
 • Vad gör du för att trösta barn och lugna dem, och hur uppfostrar du dem? Har du tidigare fått hantera sjukdomar, olämpligt beteende och raseriutbrott?
 • Skulle du känna dig bekväm med att lägga barnen på kvällen?

Personlighet

 • Vad tycker du mest om med att arbeta med barn? Vilken aspekt anser du vara den mest utmanande?
 • Kan du berätta för mig ditt svåraste eller mest oroande ögonblick som barnflicka? Vilket tillvägagångssätt eller vilka strategier använde du för att lösa det?
 • Har du någonsin haft en medicinsk nödsituation som barnflicka? Vad gjorde du och vad blev resultatet?
 • Vad tycker du om att göra på fritiden?
 • Har du haft några problem med att följa instruktioner eller anvisningar som rör disciplin?
 • Skulle du känna dig bekväm med att integrera specifika rutiner eller specifika familjeövertygelser i ditt arbete?
Barnflicka hjälper pojke med skoluppgifter

Andra aspekter som måste beaktas

 • Om du hittar en person som anpassar sig bra till familjens livsstil bör du instruera honom eller henne ordentligt. Kom ihåg att berätta om barnen har speciella dieter, eller om det finns religiösa trosuppfattningar.
 • Diskutera vid behov alla inlärningssvårigheter som dina barn kan ha, till exempel autism eller uppmärksamhetsbrist. Barnflickan måste känna till dina barns specifika behov och egenskaper för att kunna ta hand om dem ordentligt.
 • Det är viktigt att du informerar barnflickan om all speciell medicinering eller behandling som dina barn behöver. Glöm inte att berätta om barnen har varit med om någon negativ situation som du tycker att det är viktigt att veta.
 • Redan från början, klargör arbetstiderna och lönen. På så sätt undviker du onödiga komplikationer eller svåra situationer senare. Begär kontaktuppgifter till referenser så att du kan kontrollera personens tidigare arbetslivserfarenhet.
 • Innan du intervjuar en barnflicka personligen, kontakta honom eller henne via telefon och verifiera referenserna. Från intrycken du får från den här första kontakten och från referenser kommer du att kunna avgöra om du vill överväga personen för en intervju.
 • Ta dig tid att kontakta flera personer och se vilken barnflicka som dina barn bäst anpassar sig till. När du inte är hemma kommer barnflickan att vara dina ögon och öron, och den ansvariga vuxna. Det är därför viktigt att ha en bra relation med honom eller henne redan från början.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.