Vad bör du känna till?

Ditt barn har sin egen karaktär, och du ser mer av dess personlighet varje dag. Det är normalt att ha frågor och att inte alltid förstå varför ditt barn är så svårt, varför det får utbrott, eller varför det är klängigt. Här på Att vara mamma ger vi dig tips om hur du uppfostrar ditt barn väl och ser de bakomliggande behoven bakom dess beteende.

6 tips för att tala med ett argt barn

Ilska är en typisk reaktion hos alla människor när de misslyckas med att uppnå ett mål. När det gäller barn är dessa episoder av ilska ständiga och kan bero på alla sorters situationer. Därför kommer vi att ge dig nyckeln…

Ska jag låta mitt barn leka med maten?

Barn blir ofta tillsagda att inte leka med maten. Eller, rättare sagt, det är något som föräldrarna världen över säger till sina barn. Detta beror på att barn har en naturlig tendens att leka med maten framför sig. Även om…

Hur man hanterar barns frustration

Frustration hos barn härstammar från uppdämda behov eller önskningar. Det är en känsla som vi alla upplever när vi inte kan uppfylla våra önskningar, förväntningar eller mål. Med andra ord är det något oundvikligt. Alla upplever det vid någon tidpunkt…

6 tips för att förebygga lathet hos barn

Lathet och barn som är uttråkade, är något som bekymrar många föräldrar, med all rätt. Denna fråga har mycket att göra med hur vi uppfostrar våra barn. Som föräldrar är det vårt ansvar att vägleda, motivera och sätta gränser. För…

Fraser som visar på gott uppförande

Hur effektiv barnens uppfostran är kan bekräftas av deras språk och beteende. Vissa fraser som barnen säger kan vara bevis på att du lyckas lära dem gott uppförande. Det finns många tekniker och sätt på vilka man kan lära barn gott…

8 drag hos överbeskyddande mammor

Här kommer en lista på 8 drag hos överbeskyddande mammor att ha i åtanke. Även om föräldrar alltid vill sina barns bästa så finns det faktiskt tillfällen då det vi gör är en björntjänst. Det finns gott om överbeskyddande föräldrar som…

Magiska ord – Snälla, Tack och Förlåt

Användning av magiska ord med dina barn hemma kan reducera spänning och hjälpa till att uppfostra hjälpsamma och tacksamma vuxna. Lär dina barn gott uppgörande från tidig ålder. Om du gör det kommer de alltid att vara respektfulla. Magiska ord…