utveckling

En ekologisk teori mot mobbning

Mobbning är inte bara ett pedagogiskt problem, utan också ett socialt problem. Därför måste vi vidta åtgärder mot mobbning på flera sätt. Alla områden och miljöer där ett barn växer upp och utvecklas måste vidta dessa åtgärder då varje specifikt…

Symbolisk lek hos barn med autism

Autism är en beteendestörning med neurologisk grund som gör det svårt att kommunicera och umgås med andra. Det innebär ofta begränsade intressen och repetitivt beteende. I många fall förhindrar detta barn med autism från att fullt utveckla symbolisk lek, dvs.…

Barns grundläggande behov

”Vad är barns grundläggande behov? Vad får barn aldrig vara utan?” Det här är frågor som alla blivande mammor och pappor kan fråga sig. Fortsätt läsa för att upptäcka vilka grundläggande behov som betraktas som stöttepelare för en hälsosam utveckling.…

Autism hos barn: Allt du behöver veta

Autism är en funktionsvariation som ger sig till känna under barndomen. Det påverkar pojkar mer än flickor. Autism hos barn kan variera från grav till mild och de kan behöva olika mycket hjälp och stöd i sin vardag. Vissa barn…

Hur man lär barn vikten av konst

Konst har att göra med kommunikation och en persons känslor, idéer, upplevelser och syn på världen genom bilder, ljud, språk eller själva kroppen. Det är grundläggande att lära barn om vikten av konst från en tidig ålder. Men hur kan…

Vikten av att lära barn om tolerans

Mobbning, respektlöshet, pikar och andra negativa beteenden är vanliga bland barn som aldrig lärt sig vikten av tolerans. Lyckligtvis kan föräldrar uppfostra sina barn bättre genom att lära dem om tolerans och goda värderingar från en tidig ålder. Tolerans är…