utbildning

Matematisk intelligens hos barn

Lärande och utbildning i matematisk intelligens är en grundläggande del av barns kognitiva utveckling. I själva verket är matematisk kompetens vad människor behöver för att beskriva och analysera följande: Antal Platser Former Förändringar Relationer Osäkerheter, sannolikheter och slumpmässighet Som du…

Jean-Jacques Rousseaus pedagogik

Att sätta barnet i centrum för sin egen utbildning är den centrala tanken i Jean-Jacques Rousseaus pedagogik. Han avslöjade sin pedagogiska teori i ett av sina mest erkända verk Emile eller om uppfostran (1762). Denna bok är en filosofisk avhandling om…

Vikten av en samarbetskultur i skolan

För att barn ska kunna få en bra utbildning måste lärare, familjer och även andra yrkesutövare samarbeta för att uppnå det. Det är samtidigt viktigt att det finns en samarbetskultur i skolan och en villighet från alla sidor att arbeta…