Känslomässig utbildning

Att lära barn om känslor innebär att lära dem visdom, mognad, självständighet och ansvar. Eftersom du är mamma och vill ha det bästa för ditt barn, har du här de bästa verktygen, strategierna och teknikerna för att lära honom om känslans värld.