Förhåller sig till deras omgivning

Familj och skola är barnets huvudområden för socialisering. Din tonårsson börjar nu bygga bredare relationer med sin miljö. På samma sätt kommer dessa band att bli avgörande i deras liv, med deras vänskap och första kärleksäventyr som redan har en nyckelrelevans för dem. I det här avsnittet får du reda på hur du alltid kan erbjuda det bästa stödet och vägledningen för ditt barn i denna viktiga process.